tanári kar

Iskolavezetés és tanítóink

Peter Stübler

igazgató

Nadine Steenfadt

tagintézmény vezető

Német nyelv, Matematika, Természetismeret, Etika, Testnevelés, Rajz

Réti Éva

osztálytanító

Magyar nyelv, Német nyelv, Etika, Matematika, Természetismeret

Friederike Sprang

osztálytanító

Német nyelv, Matematika, Természetismeret, Ének-zene

Jürgen Speina

osztálytanító

Német nyelv, Matematika, Természetismeret, Ének-zene, Etika, Rajz

Koncz Szabina

osztálytanító

Magyar nyelv, Német nyelv, Etika, Matematika, Természetismeret, Testnevelés

Csikó Márta

napközis tanító

Rajz, Ének-zene

Kissné Kovács Anita

Napközis tanító

Testnevelés, Angol