tanári kar

Iskolavezetés és tanítóink

Peter Stübler

német iskolavezető

Nadine Steenfadt

tagintézmény vezető

Testnevelés, rajz

Éva Réti

osztálytanító

Magyar nyelv, Német nyelv, Etika, Matematika, Természetismeret

Friederike Sprang

osztálytanító

Német nyelv, Matematika, Természetismeret, Ének-zene

Márta Csikó

napközis tanító

Rajz, Ének-zene